Öflug bókmenning er hryggjarstykki íslenskunnar - tillögur til eflingar íslenskrar bókaútgáfu

Skýrsla starfshóps um gerð bókmenningarstefnu hefur verið gefin út og þar eru settar fram tillögur að aðgerðum sem ætlað er að styrkja íslenska bókaútgáfu, efla höfunda og tryggja börnum aðgang að góðum bókum og námsefni.

5. mars, 2018 Fréttir

Í skýrslunni eru settar fram tillögur að aðgerðum sem ætlað er að styrkja íslenska bókaútgáfu, efla höfunda og tryggja börnum aðgang að góðum bókum og námsefni.

  • Skyrsluforsida

Skyrsluforsida

Starfshópnum var ætlað að móta bókmenningarstefnu og skila tillögum um hvernig stuðningskerfi rithöfunda sé best háttað, námsbókaútgáfu, rafrænu námsefni og hljóðbókum, útgáfu barnabóka og kaupum safna á bókakosti. Í skýrslunni er fjallað um meginmarkmið bókmenningarstefnu sem nýtast í áframhaldandi vinnu og frekari útfærslu. 

,,Ég hef lagt mikla áherslu á að efla umhverfi bókaútgáfu á Íslandi. Bækur eru samofnar menntun og sögu lands og þjóðar. Við stöndum frammi fyrir ýmsum áskorunum þegar kemur að læsi barnanna okkar. Þessi skýrsla er mikilvægt innlegg í að takast á við þær og sækja fram af krafti í mennta- og menningarmálum. Ríkisstjórnin ætlar sér að gera betur í þessum málum og styðja við bókaútgáfu í landinu, meðal annars í gegnum virðisaukaskattskerfið eins og skýrt er kveðið á um í sáttmála stjórnarflokkanna,‘‘

sagði Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra.

Vinna skýrslunnar er í samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar þar sem íslensk tunga, læsi og skapandi og gagnrýnin hugsun er í forgrunni. Þá falla þau stefnumið og aðgerðir sem sett eru fram í skýrslunni að menningarstefnu landsins þar sem hlutverk íslenska ríkisins er að tryggja öllum börnum aðgengi að menningararfinum.

Í aðgerðaráætlun segir m.a. eftirfarandi um Miðstöð íslenskra bókmennta: 

Starfsemi Miðstöðvar íslenskra bókmennta er hornsteinn bókmenningar og bókaútgáfu í landinu, en eitt af meginhlutverkum hennar samkvæmt lögum er að úthluta styrkjum til útgáfu innanlands sem og þýðinga á íslensku og erlend mál. Auk þess styður miðstöðin við kynningu og útbreiðslu íslenskra bókmennta erlendis og rennir þannig um leið styrkari stoðum undir innlenda bókmenningu. Miðstöð íslenskra bókmennta er eini sjóðurinn sem útgefendur geta sótt í vegna útgáfu innlendra ritverka og skiptir meðal annars miklu að styrkir til útgáfu á stórvirkjum, fræðiritum og bókum sem hafa ótvírætt menningarlegt gildi verði efldir verulega. Heildarútgáfustyrkir vegna íslenskra ritverka námu 23.3 mkr. árið 2016 en þýðingar á íslensku voru styrktar um 18 mkr. 

Starfshópurinn leggur því til:  Að miðstöðin verði efld með að minnsta kosti 50% hækkun á árlegu framlagi til hennar.

Hér má lesa allt um tillögur hópsins: Skýrsla starfshóps um bókmenningarstefnu

Starfshópinn skipuðu:

Kristrún Lind Birgisdóttir formaður, skipuð án tilnefningar, 
Egill Örn Jóhannsson, tilnefndur af Félagi íslenskra bókaútgefenda,
Kristín Helga Gunnarsdóttir, tilnefnd af Rithöfundasambandi Íslands,
Salka Guðmundsdóttir, tilnefnd af Miðstöð íslenskra bókmennta,
Páll Valsson, skipaður án tilnefningar, 
Jón Yngvi Jóhannsson, tilnefndur af Hagþenki
Sigurður Guðmundsson, tilnefndur af fjármála- og efnahagsráðuneyti.